Vase PHP instalace vykazuje chybejici MySQL ktera je potrebna k instalaci systemu.